PROJECTEN

Hieronder een impressie van enkele van onze recente projecten.

Automotive

Sinds 2010 erg actief in de automotive waar buiten de in bedrijf name van grote productielijnen met honderden robots er veel is bijgedragen bij het ontwikkelen en verbeteren van software voor de nieuwe hightech tools en technieken die met een robot gaan samenwerken en de auto van morgen mogelijk maken.

Collaborative (Mens & Robot)

In de laatste jaren zijn er steeds meer collaborative robots geprogrammeerd die waar nodig zonder hekwerk en met mensen mogen werken. Door de ervaring die we hebben is het mogelijk om heel snel en efficiënt deze robots te programmeren en kunnen wij voor ingewikkelde applicaties zelfs buiten de standaard functies om programmeren.

Assemblage & handling

- Pick and Place                                    - Gerobotiseerd magazijn
- Machine beladen en ontladen        - 
- Paletiseren / depaletiseren             -
- Samenstellen van onderdelen        -

Hout & metaalbewerking

In productieprocessen hebben we veel robots geprogrammeerd om bewerkingen uit te voeren. Door goed naar het proces te kijken zijn we in staat om een robot te crieren die echt meewerkt in het proces en optimaal ingezet kan worden. Op deze manier zijn we in staat geweest productie terug lokaal uit te voeren met constante kwaliteit.

Flexfeeders

Een systeem waarbij producten vanuit een bulk automatisch per stuk gevoedt kunnen worden aan een machine, productielijn of robot. Het systeem is flexibel, kan voor meedere producten worden gebruikt en is makkelijk aan een bestaand proces te koppelen. 

Vision inspectie

2D Machine Vision kan ingezet worden voor een groot aantal toepassingen. Deze techniek is zeer flexibel en heeft een brede inzetbaarhied voor o.a. inspecties, kwaliteitcontroles en positiebepaling.

Random Bin-picking 

De techniek om losse willekeurig gepositioneerde objecten in een bak of pallet te herkennen en op te pakken. Dit kan wanneer de robot is uitgerust met een 3D vision camera en bijbehorende goed geprogrammeerde slimme software.

Simulatie

In de aanloop van een project maken we regelmating een simulatie van de robots en het process. Hiermee kunnen we zichtbaar aangeven wat dat de klant kan verwachten, toetsen we de haalbaarheid van gemaakte afspraken en is het eenvoudig om verschillende senarios te testen met robots.

3D Technology

Affix Engineering heeft 3D bouwstenen ontwikkeld waarmee 3D visiontechnologie robust en betaalbaar kan worden ingezet.

Conveyor tracking

Het volgen van een transportbaan en, terwijl de baan verder beweegt, met één of meerdere robots handelingen uitvoeren zonder dat het hiervoor noodzakelijk is om het transport te stoppen.

© Copyright 2021 Affix Engineering - All Rights Reserved
Algemene Voorwaarden - Privacybeleid

Made with ‌

HTML Editor